Azerbaijan evisa online
Azerbaijan evisa online
Azərbaycan Respublikasının elektron viza sistemi

Consular & Visa Policy

The staying period of foreigner, who enters the Azerbaijan upon visa, cannot be more than the staying period indicated on the electronic visa. Short-term staying period of foreigners, who enter the Republic of Azerbaijan under visa-free policy, cannot stay more than 90 days.

Foreigners or stateless persons temporarily staying in the Republic of Azerbaijan for more than 15 days (as well as when they change their place of stay) should apply to the management of the place he/she stays or the owner of the residential area in order to get registered upon place of stay by State Migration Service of the Republic of Azerbaijan without charges.

Viza ilə Azərbaycan Respublikasına daxil olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olma müddəti viza üzrə qalan müddətdən artıq ola bilməz. Azərbaycan Respublikasına vizasız rejimdə daxil olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olma müddəti Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla 90 gündən çox ola bilməz.

15 gündən çox müddətə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olaraq qalmış əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər (öz yerini dəyişdirdikdə) həmin yerin idarə edilməsinə müraciət etməlidirlər (otel, sanatoriya, istirahət evi, qonaq evi və ya digər yaşayış məntəqəsinin sahibi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qeydə alınmaq üçün dövlət rüsumu ödəmədən, qeydiyyatdan keçməlidir.